Motion & Media - Portfolio

Portfolio

Op deze pagina staan voorbeelden van door Motion & Media gemaakte videoproducties.  Klik op het venster of op de link om de video`s te bekijken.

Trailwalker 2009

In opdracht van Oxfam Novib heeft Motion & Media samen met E2E een gesponsord videoverslag gemaakt van Trailwalker 2009. De Trailwalker is een non-stop wandeltocht in teamverband voor het goede doel. Ieder team van vier personen moet 100 kilometer binnen 30 uur afleggen en haalt hiermee geld op voor onderwijsprojecten van Oxfam Novib. De tocht gaat door de prachtige natuurgebieden van de Veluwe. Zowel de fysieke uitdaging, als de wonderschone natuur komen in de video goed naar voren.

Een werkdag van de voorzitter

http://www.tweedekamer.nl/vodcast/vodcast_werkdag.jsp

Wat doet de voorzitter van de Tweede Kamer naast het leiden van de plenaire vergaderingen? Hoe ziet de gemiddelde werkdag van Gerdi Verbeet eruit? De Kamervoorzitter wil met deze video laten zien dat haar werk meer behelst dan het in goede banen leiden van de debatten. Motion & Media heeft bedacht om volgens het `fly on the wall` principe (de camera is waar de hoofdpersoon is) inzicht te krijgen in een werkdag van de voorzitter.

Ode aan het IJmeer

Milieudefensie zingt samen met een aantal andere belangenorganisaties minister Cramer van Milieu toe.  Het gelegenheidskoor roept de milieuminister met het lied `Ode aan het IJmeer` op het unieke landschap te behouden en af te zien van plannen voor buitendijks bouwen en een brug door het IJmeer. Een razendsnel gemonteerde videoproductie van hoogwaardige kwaliteit. Om 17 uur vindt de actie van Milieudefensie plaats op het ministerie in Den Haag; om 20 uur is het verslag hiervan online. Dat was de reden dat Milieudefensie aanklopte bij Motion & Media. M&M heeft immers de ervaring en expertise in huis om het item binnen korte tijd met behoud van kwaliteit te realiseren.

Vodcast commissie voor Verkeer en Waterstaat

http://www.tweedekamer.nl/vodcast/vodcast_vw.jsp

Hoe leg je een ingewikkeld politiek onderwerp uit in een aansprekende video? Dat is de gedachte achter de vodcast van de commissie voor Verkeer en Waterstaat. In de Tweede Kamer werken gespecialiseerde Kamerleden in vaste commissies. Zo is er bijvoorbeeld de commissie voor Verkeer en Waterstaat. Hoe werkt de commissie voor Verkeer en  Waterstaat? Waar houden de Kamerleden zich in die commissie mee bezig? Motion & Media heeft er in deze video voor gekozen de politiek zo levendig, aansprekend en menselijk mogelijk te maken. Dit is gedaan door het verder uitdiepen van een concreet onderwerp (`anders betalen voor mobiliteit`).

Eerdere reportages: